Mgr. Hana Ševčíková

O mne

Volám sa Hana Ševčíková, mám 45 rokov, pracujem vo svojej psychologickej ambulancii vo Vajnoroch, žijem neďaleko odtiaľ. Vždy ma zaujímali ľudia, ich radosti, trápenia, ale hlavne tie sotva postrehnuteľné, ale predsa také dôležité zákonitosti, akými sa utvárajú vzťahy medzi ľuďmi – ako sa človek učí milovať, ako sa vysporadúva so strachom, smútkom, kde a akým spôsobom si dovolí vyjadriť hnev.

Odpoveď na mnohé otázky mi dalo a stále dáva moje odborné vzdelanie, hlavne výcvik v psychoterapii, a tiež niekoľkoročná práca s ľuďmi, ktorí sa ocitli v kríze . Nielen legislatíva, ale i moja skúsenosť potvrdila, že táto práca si vyžaduje neustále vzdelávanie, pretože každý klient môže priniesť nové otázky, odhaliť nové nuansy ľudskej psychiky, a využiť to všetko v jeho prospech si vyžaduje neustále sa učiť – v mojom prípade prostredníctvom odborných supervízií, seminárov (SSKIP) a čítaním (nielen) odbornej literatúry.

Pomáhať ľuďom pátrať v ich vlastnom vnútri po zdrojoch, ale i skrytých prekážkach ku spokojnejšiemu životu, je pre mňa vždy veľmi napínavé, vzrušujúce, ale zároveň to vo mne vzbudzuje veľký rešpekt , zodpovednosť a pokoru.

Kvalifikácia

 • 1991-1996 Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa
 • 1996–2001 Filozofická fakulta UK Bratislava, katedra psychológie
 • 2005 atestácia v odbore klinická psychológia
 • od r. 2001 kontinuálne vzdelávanie v psychoterapii, účasť na seminároch a supervíziách Slovenskej spoločnosti pre katatýmne – imaginatívnu psychoterapiu a Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie
 • 2007 ukončený psychoterapeutický výcvik certifikátom v katatýmne – imaginatívnej psychoterapii (www.sskip.szm.sk)
 • 2007 zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR
 • 2007 Slovenská komora psychológov, licencia na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní psychológ pre odbor klinická psychológia
 • 2014 členka predsedníctva Slovenskej spoločnosti pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu
 • 2018 docentka, supervízorka a výcviková lektorka Slovenskej spoločnosti pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu.

Prax

 • 2001–2007 denná psychiatrická nemocnica FNsP Ružinov, klinický psychológ
 • 2001–2012 Humanag, s.r.o., lektorka tréningov pre firemné tímy
 • 2007–2012 privátna psychologická a psychoterapeutická prax
 • 2008–2012 časopis Dieťa, odborné rady v rubrike Ako sa z toho nezblázniť
 • 2005–2007 tlmočenie odborných psychoterapeutických výcvikov – anglický i nemecký jazyk (koncentratívna pohybová terapia, "somatic experiencing")
 • 2017 docentka, supervízorka a výcviková lektorka v katatýmne imaginatívnej psychoterapii

Od 2013 príležitostné recenzie kníh pre Denník N a denník SME: